• ارائه ی تمامی مواد، نیروی کار، تجهیزات و خدمات.
  • عقد قرارداد و تجارت همراه با پیمانکاران متخصص مختلف.
  • تقاضا برای مساعدت و یا درخواست برای مجوز در روند ساخت و ساز.
  • برنامه نظارت و جریان نقدی.
  • ثبت دقیق گزارشات.
  • حصول اطمینان از محل پروژه امن و مطمئن.

اصول حفاظت ساختمان در برابر حریق

بسته به نوع کاربری یک ساختمان، ملاحظاتی برای حفاظت آن در برابر حریق در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری در نظر گرفته می شود. برخی از این ملاحظات به شرح زیر است:

– کاهش خطر ناشی از عوامل اشتعالی زا.

– استفاده از مصالح غیر قابل اشتعالی.

– تعبیه سیستم های اعلام و اطفای حریق،

– ایجاد راه های فرار ایمن برای خروج متصرفان.

– ایجاد دسترسی مناسب برای نیروهای آتش نشان در اطراف و داخلی ساختمان.

– مقاوم سازی عناصر سازه ای (نظیر تیر و ستون های فولادی)، به نحوی که از فروپاشی ساختمان جلوگیری شود.

– بکارگیری ساختارهای مقاوم در برابر حریق در عناصر غیر سازه ای (نظیر دیوارهای جداکننده و سقفهای کاذب)، با هدف جلوگیری از نفوذ و پیشروی حریق از یک فضا به فضای دیگر در داخلی ساختمان (ایجاد زون های حریق) و همچنین سرایت حریق به ساختمان های مجاور

پوشش‌های محافظ در برابر حریق

از این ساختارها جهت حفاظت تیرها ، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانال جهت مقاوم نمودن در برابر آتش مستقیم تا میزان۱۸۰ دقیقه استفاده می شود . جزئیات تکمیلی این ساختارها را در دفترچۀ “ مقاوم سازی ساختمانها در برابر حریق “ شرکت کناف ایران مطالعه فرمایید.

ساختار های دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند که برای استفاده از این نوع ساختار ها هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران توصیه می شود.